De LEVEN LANG LEREN groepstraining voor medewerkers is de zogenaamde KOP en KONT training. De training is aan te vullen met de maatwerkmodule VERANKERING en het ZACHT WERKEN programma.

KOP en KONT training

Deze face-to-face training voor uw medewerkers bestaat uit de modules BEWUSTWORDING en BEWEGING en is verdeeld over vier dagdelen.

De eerste twee dagdelen gaan over een stuk bewustwording (kop) bij uw medewerkers: wie ben jij, wat zijn jouw waarden en normen? Wat vind jij belangrijk in je werkende – en je privéleven en wat voor ervaringen neem je mee? Ook kijken we naar wat uw medewerkers kunnen, hun kwaliteiten, hun competenties. We nemen hun (vrijwilligers)werk onder de loep, de taken die zij uitvoeren, de rollen die zij tot nu toe hebben aangenomen. En hoe kijken anderen eigenlijk tegen hen aan? 360 C feedback is een belangrijk onderdeel van de training. De kwaliteiten en competenties van uw medewerkers kunnen, indien gewenst, afgezet worden tegen relevante functieprofielen en/ of beroepsstandaarden.

Dagdeel drie en vier gaan over beweging (kont). Wat heeft uw medewerkers in het  verleden in beweging gezet, waarom zijn zij van de ene baan of functie naar de andere gegaan, welke keuzes hebben zij gemaakt en waarom? Wat zijn hun drijfveren? Vervolgens gaan we actief aan de slag met de dromen en doelen van uw medewerkers voor de toekomst. Deze worden tevens afgezet tegen de doelstellingen van uw organisatie of afdeling. Waar zien we een match, waar een mismatch? Hoe kunnen we (nog) nader tot elkaar komen en gezamenlijk aan dromen en doelen werken? In deze fase zetten we concrete stappen.

Tussen de dagdelen door krijgen uw medewerkers opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. Zij gaan werken aan hun persoonlijke leven lang leren portfolio.

De Kop en Kont training berust op een aantal pijlers:

 • succes

We leggen de nadruk op door uw medewerkers behaalde successen en de bewustwording hiervan. Door successen, hoe klein ook, te ontdekken èn te erkennen, wordt het zelfvertrouwen en de zelfwaardering gestimuleerd. We gaan er altijd vanuit dat de fles halfvol is, een positief uitgangspunt. We richten ons in de training dan ook op datgene waar uw medewerkers talentvol of succesvol in zijn en waar zij plezier aan beleven. Uw organisatie vaart wel bij medewerkers die met passie hun werk uitvoeren.

 • hart, hoofd en handen

We gaan in de training aan de slag met veel verschillende creatieve en dynamische werkvormen. Hierbij richten we ons op het hart (werkvormen waarbij zij gaan voelen en ervaren), het hoofd (we gaan ook denken en praten over) èn handen (creëren). Maar we gaan ook juist de verbinding zoeken tussen het hoofd, hart en handen: samen één geheel. Groepsreflectie is tevens een belangrijk onderdeel van de training. De trainer en de medewerkers houden zichzelf en elkaar een spiegel voor.

 • verleden, heden en toekomst in werk en privé

Uw medewerkers ontwikkelen hun competenties, hun kwaliteiten gedurende hun hele leven. Zij stoppen niet met ervaringen opdoen en hiervan te leren, al gebeurt dit niet altijd bewust. Denk hierbij aan alle rollen die uw werknemers hebben aangenomen en nog steeds aannemen. Gedurende een opleiding, hun werk, in hun familie, het  gezinsleven. Maar ook van hobby’s en interesses leren zij. Ontwikkelen zij competenties die mogelijk ook van grote waarde zijn voor hun werk. Tijdens de training gaan we kijken naar de ervaringen van uw medewerkers, de competenties die zij hebben ontwikkeld en hun plan van aanpak voor de toekomst. We gaan aan de slag met doelen en dromen (niet alleen die van henzelf maar ook met de doelstellingen van uw organisatie) en zetten concrete stappen naar de verwezenlijking hiervan.

 • concrete aanpak

We werken toe naar een aantal concrete zaken. Aan het eind van de training beschikken uw medewerkers over:

 • een concrete set aan persoonlijke competenties en kwaliteiten. Ook ontwikkelpunten worden duidelijk. Hierover kunt u met uw medewerker in gesprek
 • een smart geschreven actieplan waarin in concrete stappen wordt beschreven wat de dromen en doelen zijn van uw medewerker, in hun werkende – en privéleven, en hoe zij deze kunnen bereiken
 • een persoonlijk Leven Lang Leren portfolio, waarin hun ervaringen en competenties – en bewijzen hiervan – helder staan omschreven. Een waardevol, dynamisch document dat ook als showcase kan worden gebruikt tijdens loopbaangesprekken en/of outplacementtrajecten
 • een certificaat van de training, waaruit blijkt dat uw medewerker in staat is om zijn persoonlijke competenties duurzaam te managen en hier actief mee aan de slag kan gaan

Na de training beschikt u over zelfbewuste en actieve werknemers, die zelf de regie weten te pakken over hun loopbaan. U heeft inzicht in de competenties en kwaliteiten van uw werknemers en u weet deze samen met hen optimaal te benutten. Zo bouwt u gezamenlijk aan een florerend bedrijf en ziet u veranderingen en uitdagingen met een positieve blik tegemoet.

Optioneel: uitbreiding van de training

 • Module VERANKERING

De Kop en Kont training is uit te breiden met de module VERANKERING. Hierin wordt nog dieper ingegaan op de intrinsieke drijfveren van uw medewerkers en het geleerde uit de modules Bewustwording en Beweging. Uw medewerker leert zijn nieuwe gedrag, het bewust omgaan met en het managen van zijn competenties, duurzaam te verankeren.

 • ZACHT WERKEN programma

De training is ook uit te breiden met het ZACHT WERKEN programma, ontwikkeld door Ellen de Lange-Ros. Ik ben gecertificeerd Zacht Werken coach. Samen met u kijk ik in welke vorm we deze uitbreiding gieten. Wellicht zijn niet alle modules geschikt voor uw organisatie en kiest u voor een workshop als aanvulling op enkele online modules. Ook kan met uw medewerkers het Zacht Werken spel gespeeld worden of u geeft hen allen een exemplaar van het boek ‘Een zaak van Zacht Werken’ Het programma kan groepsgewijs gevolgd worden, maar ook individueel. Alles is mogelijk.
Kijk voor meer informatie op de pagina over Zacht Werken.

Inschrijven nieuwsbrief

Durf jij jezelf bij kop en kont te pakken en weer baas te worden over je eigen ontwikkeling? En wil jij, zonder stress of harder te werken, veel meer uit je leven kunnen halen? Dan ben je echt toe aan mijn nieuwsbrief!

 • Je ontvangt regelmatig gratis tips en informatie over Zacht Werken en een Leven Lang Leren in je mailbox. Hiervoor kun je je op ieder moment weer eenvoudig afmelden. Lees meer informatie over persoonlijke informatie in de Privacyverklaring.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.