Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik omga met jouw gegevens, heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Als je hier vragen en/of opmerkingen over hebt, kun je mij bereiken op telefoonnummer 06-81696665 of via diane@ddvmensenwerk.nl

De officiële privacyverklaring lees je hieronder. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

DdVMensenWerk, vertegenwoordigd door Diane de Vries, KvK 30250918. DdVMensenWerk is gevestigd te Vleuten op de Tempeltuinlaan 1.

Het gebruik van persoonsgegevens door DdVMensenWerk, vertegenwoordigd door Diane de Vries.

DdVMensenWerk verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld door gegevens die je verstrekt via de website, via email, telefoon en Whatsapp. Daarnaast is het mogelijk dat jouw persoonsgegevens worden verkregen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via diane@ddvmensenwerk.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Persoonsgegevens

DdVMensenWerk verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid, voor zover deze relevant zijn voor jouw verdere loopbaandoel
 • Ziekmeldingen, voor zover deze relevant zijn voor jouw verdere loopbaandoel
 • Gespreksverslagen, bijvoorbeeld de inhoud van coaching- en/of EVC-gesprekken, voor zover deze relevant zijn voor de overeengekomen dienstverlening en/of jouw verdere loopbaandoel
 • Informatie die je actief invult op de website ddvmensenwerk.nl
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Bankgegevens

Doeleinden

DdVMensenWerkverwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte en/of verbeterde dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Het bieden van (EVC) begeleiding en -assessment op maat;
 • Loopbaan coaching en/of -begeleiding van werknemers;
 • Het verzorgen van maatwerk opleidingen en trainingen;
 • Rapportage en analyse in verband met verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen

DdVMensenWerk verwerkt bepaalde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt, omdat DdVMensenWerk hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverleningkan DdVMensenWerk persoonsgegevens uitwisselen. DdVMensenWerk kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, EVC-bureaus en opleiders. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer DdVMensenWerkaan een wettelijke verplichting moet voldoen. DdVMensenWerkzal jouw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

DdVMensenWerk gebruikt de volgende computerprogramma’s en/of systemen:

 • Emailprogramma van Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven; mijn web-assistent en ikzelf zijn de enigen die inzage hebben in de verzendlijst;
 • Website gebouwd in WordPress;
 • Financiële en fiscale gegevens worden aangeleverd aan de boekhouder van DdVMensenWerk, om aan de wettelijke plicht van de belastingdienst te voldoen;
 • Money Bird, om facturen te kunnen versturen;
 • Dropbox, ten behoeve van efficiënte verwerking van gegevens in het kader van EVC-begeleiding en -assessment.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze of in gezamenlijke opdracht, sluiten wij een overeenkomst, om er zorg voor te dragen dat jouw gegevens op eenzelfde niveau van beveiliging worden verwerkt.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

DdVMensenWerk zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Cookies

DdVMensenWerk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DdVMensenWerk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben ben je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Uw rechten

Natuurlijk behoud je altijd het recht om een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 2 weken een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken om jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt je DdVMensenWerkverzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevensof kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Diane de Vries, DdVMensenWerk
Tempeltuinlaan 1
3452 SL Vleuten

06-81696665
diane@ddvmensenwerk.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij je, bij indiening van jouw verzoek om je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto onleesbaar te maken.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door DdVMensenWerk, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

DdVMensenWerk kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij radenje daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.